Wspólnotowy Dom na Smutnej 5 w Sosnowcu został oddany Fundacji Exodus do nieodpłatnego korzystania przez parafię pw. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu za zgodą biskupa Grzegorza Kaszaka. Fundacja przejęła na siebie wszelkie koszty remontu i eksploatacji.

Jest to miejsce, w którym odbywają się nasze wspólnotowe spokania, takie jak diakonie, formacja dzieci czy małe grupki. Jest to też siedziba naszej Fundacji Exodus.

Ponieważ nasze Wspólnoty wciąż się rozrastają, a także wciąż przybywa dzieci, które też tworzą swoją Wspólnotę, pojawiła się potrzeba zorganizowania wiekszej przestrzeni, w której większe grupy osób mogłyby się spotykać, modlić i formować.

Zapadła decyzja o budowie dużej hali. Jesteśmy na etapie projektowania sali tak aby jak najlepiej spełniła potrzeby naszych Wspólnot.