Od 2002 roku wykonaliśmy wiele projektów, zrealizowaliśmy szereg szkoleń, kursów i spotkań, a nowych inicjatyw stale przybywa. Do największych i najciekawszych przedsięwzięć należą:

Dzieciakowo

 • W ramach naszej działalności znajduje się edukacja i opieka nad dziećmi. Od pięciu lat prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Obecnie mamy dwie grupy 20-osobowe. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z katechezą Dobrego Pasterza. Od dwóch lat staramy się także wprowadzać pedagogiczny system nauczania zapoczątkowany przez panią Marię Montessori. Jest to w Polsce nadal innowacyjna metoda polegająca na indywidualnym planie rozwoju dziecka. Ma ona na celu przygotować młodsze dzieci do obowiązków szkolnych a starszym, mającym trudności w nauce, pomóc w nadrobieniu zaległości. Dziecko prócz podstawowych czynności i nabywania konkretnej wiedzy, uczy się także cierpliwości, harmonii ze światem, wzajemnej bezinteresownej pomocy czy wrażliwości na środowisko naturalne. A wszystko po to, by było samodzielne a nie uzależnione od innych, jednakże równocześnie potrafiące prosić o pomoc.
 • Prowadzimy naukę języka angielskiego dla najmłodszych dzieci.
 • Organizujemy mikołajki, Dzień Dziecka, wyjazdy, wycieczki przyrodnicze, wioski indiańskie, olimpiady sportowe czy pobyty w Eurocampingu w Błędowie.
 • W 2014 roku zapoczątkowaliśmy wakacyjne wyjazdy grupy dzieci i młodzieży o nazwie AHADI. Pomysł ten będzie realizowany również w następnych latach.

Wyjazdy formacyjno-szkoleniowe

 • Dla osób dorosłych rokrocznie organizujemy wyjazdy warsztatowo-szkoleniowe w okresie wakacyjnym dla 150-200 osób mające na celu edukację zmierzającą do przeciwdziałania uzależnieniom i wychowaniu w trzeźwości, aktywizację zawodową bezrobotnych, doradztwo związane z prowadzeniem budżetu rodzinnego i gospodarstwa domowego, czy rozwiązywaniem problemów rodzinnych oraz działalnością poradni małżeńskich i rodzinnych.
 • Organizujemy wyjazdy formacyjne dla małżeństw w ramach formacji małżeńskiej.
 • Organizujemy weekendowe wyjazdy formacyjne dla 100-150 osób.

Kurs Alpha – czy jest w życiu coś więcej?

Jesteśmy organizatorami kursów Alpha. Kursy te mają na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o wierze i tematach związanych z Bogiem w miłej atmosferze, z pełnym poszanowaniem wolności uczestników. Na Kursie Alpha uczestnik może zadać każde pytanie. Nie stosujemy żadnych form nacisku czy presji, zarówno w zakresie samej obecności na kolejnych spotkaniach, jak i w formie aktywności w nich. Pośród podstawowych tematów, jak Bóg czy Pismo Święte, poruszamy również kwestie związane z dobrem i złem, uzależnieniami, cudami, sensem życia czy codziennością.

Inicjatywy

 • Parowanie, czyli gorące rozmowy o… – Wraz z fundacją Dla Rodziny przeprowadziliśmy kilka spotkań, których celem było podjęcie dyskusji na temat płciowości i relacji damsko-męskich w ujęciu chrześcijańskim. Zaproszeni goście w swoich wykładach podejmowali tematy kobiecości, męskości, budowania związków i wiele innych. Prócz samych referentów w spotkaniach brali udział psycholodzy, socjolodzy oraz osoby zaangażowane w pracę na rzecz rodziny – zarówno świeccy jak i duchowni.
 • Nieparzyści – Był to projekt skierowany do wszystkich osób, które w aktualnym czasie nie były w związku, rozeznawały swoje powołanie lub czuły się samotne. Spotkania trwały dwa lata. Każde spotkanie dotyczyło innych aspektów relacji – randkowania, poszukiwań odpowiedniego partnera, budowania związków itp. Towarzyszyły temu różne wyjazdy i inicjatywy organizowane mniej lub bardziej spontanicznie. Począwszy od wyjść do kina, wyjazdów na różnego rodzaje rekolekcje, poprzez wyjazdy na narty, kajaki, sylwestra, a skończywszy na wyjazdach wakacyjnych np. do Medjugorie.
 • Prowadzimy formację małżeńską mającą na celu pogłębianie więzi współmałżonków i rozwiązywanie konfliktów.

Działalność muzyczno-taneczno-artystyczna

 • Sylwester – prawie rokrocznie organizujemy bezalkoholowe sylwestry stacjonarne lub wyjazdowe.
 • Prowadzimy cotygodniowe spotkania formacyjne z udziałem zespołu muzycznego.
 • Organizujemy rodzinne pikniki.
 • W latach 2008-2009 organizowaliśmy Festiwal Nowego Życia w Sosnowcu.

Polecamy i wspieramy

 • Wspieramy inicjatywę Tato.Net prowadzoną przez fundacją Cyryla i Metodego. Zajęcia przeznaczone są dla ojców chcących w sposób świadomy przeżywać swoje ojcostwo i uczyć się jak być dobrym rodzicem.
 • Wspieramy działalność pro-life współpracując z fundacją Dla Rodziny.
 • Promujemy kursy Biblia o finansach prowadzone przez Fundację Edukacji Finansowej Crown.  Szkolenia przedstawiają spojrzenie na finanse poprzez pryzmat Pisma Świętego.
 • Wspieramy projekt Szlachetnej Paczki organizowanej przez stowarzyszenie WIOSNA, poprzez pozyskiwanie   wolontariuszy i darczyńców oraz bezpłatnego użyczania domu fundacyjnego na składowanie darów.

Współpraca

 • Współpracujemy z fundacją Dla Rodziny w Sosnowcu, która prowadzi bezpłatną pomoc psychologów, punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnienia, bezpłatną szkołę rodzenia, Punkt Aktywizacji Osób Bezrobotnych, Chrześcijańskie Centrum Wolontariatu oraz poradnię logopedyczną dla dzieci i dorosłych.
  Więcej na stronie: www.dlarodziny.com.pl
 • Współpracujemy z Diecezjalnym Centrum Nowej Ewangelizacji w Sosnowcu.
  Więcej na stronie: www.przyjacielejezusa.org