Przemysław Banyś

Prezes Zarządu Fundacji

Piotr Bawer

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Joanna Zwierzyńska

Sekretarz Zarządu Fundacji

Rafał Kopytek

Członek Zarządu Fundacji

Daria Wierzbicka

Manager Fundacji