NAPEŁNIENI – Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Już drugi raz pod hasłem „NAPEŁNIENI” będziemy śpiewać i modlić się, czuwając przed dniem Pięćdziesiątnicy.

Świętowanie pamiątki Wieczernika jest dla nas wszystkich wyjątkowym i niezwykłym czasem przeżywania radosnego oczekiwania na przyjście Ducha Świętego. Bóg udziela Ducha bez miary!

Chcemy, by ta obietnica towarzyszyła naszej codzienności, byśmy umieli czerpać z nieograniczonej i wiernej miłości Boga każdego dnia. Zapowiedziane przez Jezusa ostateczne wylanie Ducha Świętego na wiernych upewnia nas, że nie ma już żadnej przeszkody w bliskości między nami a Bogiem, bowiem nikt i nic nie jest już w stanie oddzielić nas od Jego Miłości.

Chcemy w tym czuwaniu nie tylko wielbić, cieszyć się, ale przede wszystkim dziękować Bogu za Jego Ducha, który jest naszym Pocieszycielem, Dobrodziejem, Obrońcą i Nadzieją bez wyjątków, dla każdego.

W tym roku, w imieniu organizatora wydarzenia Wspólnoty Miasto Ocalenia z Sosnowca, zapraszamy

  • w sobotę 18-05-2024 do Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej przy ulicy T. Kościuszki 3/101.

Zaczynamy o godzinie 17:00 uroczystą Eucharystią, a o godzinie 19:00 rozpoczynamy koncert Uwielbienia wraz z modlitwą wstawienniczą.

Przyjdźcie i świętujcie z nami! Wszyscy jesteście zaproszeni!

Fotorelacja z poprzedniego roku: