Nasza wspólnota powstała w 1995 roku, a jej korzeni szukać trzeba w ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. Początek naszej wspólnoty to duchowe przebudzenie kilkunastu osób, które doświadczywszy mocy przychodzącego Ducha Świętego, zapragnęły żyć w ciągłej, przemieniającej obecności Boga i głosić Jego Ewangelię.

Miasto Ocalenia to rzeczywistość budowana przez lata. Mamy za sobą wiele niesamowitych wspomnień, potężnych Bożych poruszeń, doświadczenia Jego chwały i mocy! Jesteśmy wdzięczni za każdego człowieka, którego dane nam było spotkać na tej drodze. W tym czasie tysiące ludzi usłyszało Ewangelię, a to podstawowa misja naszej wspólnoty.

Nazwa naszej wspólnoty nawiązuje do 19 rozdziału Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg ma zamiar zniszczyć Sodomę i Gomorę, aniołowie wzywają Lota do ucieczki w góry, by mógł się ocalić. Ten jednak opiera się tej propozycji i prosi, by mógł udać się do pobliskiego miasteczka Soar. Aniołowie zgadzają się na to i Soar staje się dla Lota miastem ocalenia. W naszym życiu duchowym czasami bywa tak, że nie mamy siły lub możliwości, by udać się w wysokie duchowe góry, ale Bóg zawsze znajduje sposób, by nas ocalać. Chcemy być właśnie taką przestrzenią. Od lat działamy bardzo lokalnie i koncentrujemy nasze siły na docieraniu z Ewangelią do tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Jesteśmy otwarci na każdego, kto szuka dziś w Bogu ocalenia.