DIAKONIA
NAUCZYCIELSKA

Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia wspólnocie stałej i spójnej formacji nie tylko poprzez materiały omawiane na spotkaniach małych grup, ale również poprzez Słowo głoszone na naszych cotygodniowych spotkaniach uwielbienia. Aktualnie diakonia nauczycielska to kilkuosobowa grupa, która wraz z liderami wspólnoty rozeznaje tematy nauczań na dany rok charyzmatyczny i zapewnia regularne głoszenie Słowa na naszych spotkaniach.

Koordynatorem diakonii nauczycielskiej jest Magdalena Wieczorkowska.

DIAKONIA
UWIELBIENIA

Diakonia uwielbienia jest miejscem dla ludzi chcących się dzielić swoimi talentami muzycznymi i prowadzić innych w modlitwie poprzez muzykę. Jest oparta na dwóch filarach: muzyki i modlitwy. Nie trzeba być wirtuozem – wystarczy mieć pragnienie rozwoju i otwartość na prowadzenie Ducha Świętego. Wierzymy, że uwielbienie trwa nieprzerwanie w niebie, a my możemy dołączyć do tego uwielbienia tutaj, na ziemi.
Aktualnie nasza diakonia posługuje na wszystkich spotkaniach uwielbienia, Mszach Wspólnotowych oraz eventach, które organizujemy.

Liderami diakonii uwielbienia są: Bartłomiej Szypuła, Sławomir Pelc (koordynator), Tomasz Kalinowski, Michał Kubiczek

DIAKONIA
MODLITWY
WSTAWIENNICZEJ

Opiera się na Słowie Bożym, które mówi „proście, a będzie wam dane”. Odpowiada na biblijne wezwanie Boga do modlitwy za Kościół, wspólnotę i siebie nawzajem.
Diakonia modlitwy to grupa osób, które wołają do Boga bez względu na okoliczności, w sytuacjach, które po ludzku są przegrane. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego!
Diakonia posługuje na spotkaniach uwielbienia naszej wspólnoty, na rekolekcjach wakacyjnych.

Liderami diakonii modlitwy są: Marlena Wojciechowska, Anna Bawer, Agnieszka Kalinowska, Justyna Berek-Hobler.

DIAKONIA
MULTIMEDIALNA

Jest miejscem, w którym pokazujemy, kim jesteśmy jako Wspólnota od strony wizualnej. Osoby podejmujące się tej posługi to ludzie kreatywni, twórczy, utalentowani artystycznie, odważni, śledzący współczesne trendy, zakochani w fotografii, muzyce, stawiający na jakość i rozwój.
Tutaj robimy zdjęcia, montujemy filmy, tworzymy grafiki, zamawiamy gadżety i wierzymy, że ma to ogromne znaczenie w docieraniu Dobrej Nowiny do ludzi XXI wieku – żyjących i funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej.

Liderem diakonii multimedialnej jest Kuba Wieczorkowski.

DIAKONIA
DZIECIAKOWO

Formacja dzieci w naszej wspólnocie tworzona jest w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego i ukierunkowana na kształtowanie liderów, którzy będą zmieniać i wpływać na otaczające je grono rówieśników. Jest to formacja skierowana do dzieci od 3 do 14 roku życia. Realizowana jest ona w myśl zasady czynienia ucznia:

  1. Ja robię – ty obserwujesz
  2. Ja robię – ty pomagasz
  3. Ty robisz – ja pomagam
  4. Ty robisz – ja obserwuję.

Nasza wspólnota początkowo pełna była ludzi bardzo młodych: uczniów, studentów i młodych małżonków. Czas mijał i Bóg pobłogosławił małżonkom darem przekazywania życia. Dzieci przybywało, rosły i nastał czas, gdy kolorowanki i zabawy w kółku stały się niewystarczające. W sercu kilku osób zrodziła się myśl, że dzieci potrzebują formacji: przestrzeni i czasu, aby głosić im Słowo Boże. Dzieci potrzebują siebie nawzajem, potrzebują wspólnoty równych sobie, gdzie usłyszą, że Bóg je kocha, że ma względem nich plany, że ich życie jest w Jego ręku. Z tego pragnienia w 2009 roku zrodziła się wspólnota dzieci zwana „DZIECIAKOWO”. Jest to przestrzeń w której dzieci stają się uczniami Chrystusa, gdzie poznają siebie, gdzie zawiązują znajomości i przyjaźnie. W chwili obecnej WSPÓLNOTĘ DZIECI I MŁODZIEŻY tworzą dwie grupy młodsze zwane DZIECIAKOWEM, które formowane są w oparciu o „Katechezę Dobrego Pasterza” i grupa starsza – AHADI, gdzie formacja opiera się na cyklu nauczań i tygodniowym, wakacyjnym wyjeździe rekolekcyjnym.

Liderem diakonii dzieciakowo jest: Barbara Zwolak

DIAKONIA
PROROCKA

Powstanie Diakonii Prorockiej zrodziło się z potrzeby stworzenia przestrzeni, w której ludzie mogliby rozwijać się, wzajemnie edukować oraz wzrastać w tej konkretnej posłudze. Dostaliśmy konkretne wezwanie od Boga, żeby na nowo odbudować diakonię, więc to robimy!

Celem działania diakonii jest edukacja osób posługujących dotycząca rozwoju charyzmatu prorockiego oraz wspomaganie Wspólnoty w rozeznawaniu woli Bożej. Nasza formacja opiera się na Biblii, nauczaniu Kościoła, dostępnej literaturze oraz dzieleniu się zdobytym doświadczeniem.

Mając na uwadze ciągły wzrost i rozwój Wspólnoty, planujemy głoszenie konferencji oraz przeprowadzenie interesujących warsztatów tematycznych. Dodatkowo w celu wymiany doświadczeń z innymi wspólnotami i głębszego poznania działania Ducha Świętego w Kościele w przyszłości pragniemy zapraszać gości z innych wspólnot.

Liderami diakonii prorockiej są: Marlena Wojciechowska, Kamila Sarna oraz Beata Pawelec.