Fundacja Miasto Ocalenia została powołana do życia w 2002 roku przez członków naszej Wspólnoty. Jej powstanie wynikało z pragnienia służenia lokalnej społeczności na większą skalę, co wymagało nie tylko nakładu pracy członków wspólnot, ale także środków finansowych.

Dziś wszystkie dzieła podejmowane przez nasze wspólnoty finansowane są z środków Fundacji. Dzięki temu funkcjonuje dom formacyjny przy ulicy Smutnej 5, gdzie odbywają m.in. spotkania uwielbienia, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Od 2002 roku wykonaliśmy wiele projektów, zrealizowaliśmy szereg szkoleń, kursów i spotkań, a nowych inicjatyw stale przybywa. Do największych i najciekawszych przedsięwzięć należy organizowanie corocznych wyjazdów formacyjno-szkoleniowych dla dorosłych, obozów dla dzieci o nazwie AHADI, różnego rodzaju szkoleń, kursów i spotkań jak kurs Alpha czy Soar, prowadzenie zajęć dla dzieci, czy spotkań z osobami wykluczonymi i bezdomnymi w ramach Mobilnego Kościoła. Poza tym wspieramy inicjatywę Tato.Net prowadzoną przez fundacją Cyryla i Metodego, działalność pro-life i wszelkie działania mające na celu wsparcie rodzin.

W przyszłości planujemy kontynuować nasze działania i w związku z tym rozbudować nasz dom wspólnotowy i zarazem siedzibę Fundacji, abyśmy mogli zwiększyć zakres naszych działań.

Naszą misją jest praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i miejsc,  w których żyjemy, by stawały się bardziej korzystne dla ludzkiego życia poprzez rzetelną pracę i własne świadectwo. Podejmujemy wszechstronne działania edukacyjne zmierzające do przeciwdziałania narkomanii  i alkoholizmowi oraz do wychowania  w trzeźwości, dokształcamy  w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej  i religijnej oraz podejmujemy wiele działań edukacyjnych zmierzających  do eliminowania z życia społecznego agresji  i przemocy, nietolerancji rasowej, światopoglądowej  i religijnej.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zjednoczeni w działaniu możemy wywierać realny wpływ na otoczenie, wspierać się, budować wspólnotę ludzi,  w której każdy ma swoje niepowtarzalne miejsce  i jest jej ważną częścią.

Fundację Miasto Ocalenia można wesprzeć, dokonując wpłaty na numer konta banku Santander Bank Polska: 18 1090 1186 0000 0001 0390 7955.

Kontakt z Fundacją

Siedziba Fundacji:
ul. Smutna 5
41-200 Sosnowiec

KRS: 0000125985
REGON: 277879842
NIP: 644-30-95-089

Osoba do kontaktu:
Daria Wierzbicka – manager ds. organizacji eventów i administracji

tel.: 533 882 147
fundacja@exodus.pl

Godziny urzędowania managera:

  • Poniedziałek – 14.00-18.00
    praca w biurze Fundacji
  • Wtorek-Piątek – 8.30-12.30
    praca zdalna (kontakt telefoniczny i e-mailowy)

Kontakt

[]
1 Step 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu komunikacji z miastoocalenia.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Exodus z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Smutnej 5
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w rekolekcjach, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
- podanie danych osobowych jest dobrowolne,

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder